Alternate Text
Alternate Text

روش های پذیرایی

درس روش های پذیرایی یکی از دورس اصلی دانشجویان رشته آشپزی می باشد. هدف از این درس آشنایی دانشجویان با روش های ارائه و مصرف کالاهای آشپزخانه حرفه ای است.


رئوس مطالب این درس شامل :
آشنایی با واحد های پذیرایی: انواع سرویس در واحدهای پذیرایی و برنامه ریزی کار در واحد های پذیرایی
چرخه ارائه خدمات در واحد های پذیرایی: خوش آمد گویی و اسکان؛  سرو نان و آب؛ گرفتن سفارش، سرو پیش غذا و.. و ارائه صورت حساب و دعوت به بازگشت
روش های ارائه خدمات: آشنایی با انواع سرویس فرانسوی، روسی، انگلیسی، امریکایی، بوفه و روش های چیدمان میز
این درس توسط اقای محرمی که در بخش پذیرایی وزارت امور خاجه  تدریس می گردد.