Alternate Text

کاردانی گردشگری

در دنیای امروز صنعت گردشگری را میتوان جزو سنگ نماهای ساختمان اقتصاد یک کشور دانست که با رشد سریع آن ما شاهد اضافه شدن رشته های تحصیلی گردشگری در دانشگاه ها شده ایم به این منظور که بتوان افراد متخصصی در این زمینه پرورش داد. استان مازندران و شهرستان بابلسر از پیشتازان گردشگری و مسافر در کشور می باشد.

مشخصه اصلی گردشگری  میان رشته ای بودن آن است. اگر نگاهی به فهرست دروس این رشته بیاندازیم این موضوع کاملا روشن خواهد بود. عناوین دروس رشته کاردانی خدمات گردشگری را در یک دسته بندی کلی می توان شامل: زبان (های خارجی) ، اقتصاد، ریاضیات و آمار، دروس مدیریت و بازاریابی ، علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا دانست.

 هنگامی که صحبت از رشته گردشگری، می‌شود، تصور بسیاری از افراد براینست که این رشته همانند نامش، مملو از گشت و سفرهای (داخلی و احیانا خارجی) است. اما اینطور نیست.