Alternate Text

آشنایی با مرکز آموزش علمی و کاربردی میزبان

مطابق برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز سند آمایش استانی، کردشگری، جزو اولویتهای اصلی توسعه در استان مازندران محسوب می شود. در حالی که توسعه گردشگری نیازمند تامین نیروی انسانی ماهگر میباشد، بخش مرکزی مازندران که پهنه اصلی استان و شهرهای مهم ساحاتح ان نوشھر تا بابل و بابلسر را شامل میشود، فاقد هرگونه مرکز آموزش تخصصی هتلداری و میزبانی می باشد.

در این محدوده جغرافیایی تعداد بسیار زیادی مراکز رفاهی، ادارات و سازمان ها وجود دارند که هزاران نفر نیروی انسانی در این مراکز مشغول به کار میباشند و به خصوص، نیازمند آموزش و دورههای آموزشی هستند. تاسیس مرکز آموزش علمی-کاربردی در بابلسر به عنوان شهر توریستی و نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی مرکزی، به دلایل متعدد، از جمله سهولت دسترسی برای متقاضیان، نقش بسیار مهمی در جذب علاقمندان به این حرفه جهت برخورداری از آموزش های حرفهای ایفاء خواهد نمود. مرکز آموزش علمی - کاربردی میزبان تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با مجوز دانشگاه جامع علمی - کاربردی در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد. مخاطب اصلی دورههای آموزشی مرکز علمی - کاربردی میزبان، عبارتند از:

 شاغلین یا علاقمندان به اشتغال در آژانس های مسافرتی، حمل و نقل، اقامت و خدمات پذیرایی-تفریحی۔ مرکز آموزش علمی-کاربردی میزبان رشته های تحصیلی زیر را برای آموزش دانشجویان و فراگیوان مد نظر قراں داده است:

الف: هتلداری ( کاردانی و کارشناسی)

ب: آشپزی( کاردانی و کارشناسی)

ج: قنادی ( کاردانی)

د: گردشگری ( کاردانی)

هـ: مدیریت امور تشریفات ( کاردانی)